Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
 

Foto: zigzagprinromania.com

Iacobdeal lake

Lake Iacobdeal called by the locals “La fântana” is an anthropogenic lake, formed in a basin resulting from the extraction of granite. It is located within the radius of the Turcoaia commune, in a former stone quarry on the Iacobdeal hill. The lake can be included in the area of tourist attractions of the Măcin Mountains, due to its formation, unique in the country.

How to get to Iacobdeal lake?

Access to the lake, from DN22D Măcin-Cerna, towards Turcoaia commune on DJ222H 2.5 km to the intersection, then to the left for approximately 3 km.

From here (the lake is not visible) another 200 meters to the right on a local road that climbs gently.

Landmark: the road that follows the disused constructions of the former quarry.

How was Iacobdeal lake formed?

The water covered area was a quarry point for a very hard granite.

By exploiting the rock from the quarry, one reached the depths of the granite massif, reaching a feldspathic vein, difficult to process. Hence the necessity of excavating two galleries in the stony mass.

During the work, by dynamiting, a high-flow, pressurized aquifer layer was released, which burst along the excavations, filling them with water, which then overflowed and filled the pit.

Cariera dezafectata Iacobdeal (Foto Catalin Purice)

“At the Fountain” is a lake that has no connection with any other aquatic unit. No running water flows into it and it has no drainage channel to the Danube.

The granite rock that surrounds it, gives it a “warm” appearance similar to a glacial lake.

The lake is supplied with water in two ways: underground, from sources whose number is unknown; from the surface, from precipitation (rain, melting snow).

The volume of water in the lake is influenced by the arid climate and the water input from the springs. The water level determines the depth, estimated at more than 20 meters, and the surface, which at maximum level can reach up to one ha.

The granite rock on which it was formed, composed of quartz, feldspar and mica, but also with some radon content, makes the lake water have a slightly higher radioactivity, so the elements that make up the aquatic vegetation and fauna are poor.

Although it is near the Danube, no reeds, reeds, sedges or lentils grow here, and the fish fauna is small, despite the fact that fish populations have been made repeatedly.

The lake has stone banks with steep granite walls, or earth mixed with fine gravel. The rocky shore is crossed by a grotto that reaches down to the water.

The old stone quarries that surround it and the poor vegetation of the steppe, create an austere landscape in contrast to the stickiness of the water and its emerald-green color.

Some locals water their cattle and sheep here, and in summer they come to bathe, using the rocky promontory for jumping. The lake is licensed, fishing is prohibited.

Drumul spre lacul Iacobdeal (Foto Catalin Purice)

Galerie foto Lacul Iacobdeal

„La fântana” este un lac care nu are legatură cu nici o alta unitate acvatică. În el nu se varsă nici o apă curgătoare și nu are nici un canal de scurgere spre Dunăre.

Roca granitică care îl înconjoară, îi conferă un aspect de „căldare” asemănătoare unui lac glaciar.

Alimentarea lacului cu apă are două căi: subterană, din izvoare al căror număr nu este cunoscut; de la suprafață, din precipitații (ploi, topirea zăpezii).

Volumul apei din lac este înfluențat de climatul arid și de aportul de apă venit din izvoare. Nivelul apei determină adâncimea, estimată la peste 20 metri, și suprafața care la nivel maxim poate ajunge până la un ha.

Roca granitică pe care s-a format, alcătuită din cuart, feldspat și mică, dar și cu un oarecare conținut de radon, face ca apa lacului să aibă o radioactivitate ceva mai ridicată, astfel că elementele ce constituie vegetația și fauna acvatică sunt sărace.

Deși se află în apropierea Dunării, aici nu crește stuful, papura, pipirigul sau lintița, iar fauna piscicolă este redusă, în ciuda faptului că populările cu pește au fost făcute în mod repetat.

Lacul are maluri din piatră, cu pereți abrupți de granit, sau cu pământ amestecat cu pietriș fin. Malul stâncos este străbătut de o grotă care ajunge până la apă.

Exploatările vechi de piatră care îl înconjoară și vegetația săracă de stepa, crează un peisaj auster în contrast cu lipezimea apei și culoarea sa verde-smarald.

Unii localnicii adapă aici vitele și oile, iar vara vin la scăldat, folosind promotoriul stâncos pentru sărituri. Lacul este concesionat, pescuitul fiind interzis.

What else can you visit

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Află mai multe!