Ziarul InfoEst din Braila apreciaza centrul nostru

Ziarul InfoEST din Brăila publică un material intitulat „Povestea unui program de succes de la Școala Gimnazială Radu Tudoran din Brăila” unde este apreciată activitatea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Măcin care a pus la dispoziția grupului format din cetățeni din Ungaria, Spania, Italia, Turcia, Polonia și România materiale informative și cărora le-a acordat îndrumare de specialitate.

Linkul articolului: http://www.infoest.ro/stiri/in-obiectiv-braila/Povestea-unui-program-de-succes-de-la-%C8%98coala-Gimnazial%C4%83-Radu-Tudoran-din-Br%C4%83ila.htm